Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สันติ อภัยราช

สันติ อภัยราช

นายสันติ นามสกุล อภัยราช เกิดเมื่อ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๐ อายุ ๖๐ ปี เชื่อชาติไทย สัญชาติไทย ภูมิลำเนา(บ้านเกิด) จังหวัดกำแพงเพชร ที่อยู่ปัจจุบัน (

White House Hote

White House Hote

White House Hotel โรงแรมสีขาว หรูหราดูสวยสะอาดตา ภายในโรงแรมตกแต่งราวกลับพระราชวัง ด้วยความที่สีส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นสีขาวทำให้บรรยากาศดูผ่อนคายเหมาะก

หญ้าแพรก

หญ้าแพรก

หญ้าแพรก มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียและยุโรป เจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและอากาศอบอุ่น โดยจัดเป็นพรรณไม้จำพวกหญ้า ต้นมีขนาดเล็ก มีอายุ

โรงเรียนระหานวิทยา

โรงเรียนระหานวิทยา

โรงเรียนระหานวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบึงสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 35