Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ไอซ์&เอริท์ รีสอร์ท

ไอซ์&เอริท์ รีสอร์ท

ไอซ์&เอริท์ รีสอร์ท บรรยากาศเป็นธรรมชาติ ราคาประหยัด มีความสะดวกสบายในเรื่องทำเลที่ตั้ง การเดินทางสะดวกสำหรับผู้ที่มีรถส่วนตัว ให้บริการห้

วัดบาง

หลวงพ่อเพชร ณ วัดบาง ตำบลในเมือง อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกำแพงเพชรและเป็นที่เคารพของคนกำแพงเพชรเป็นอย่างมากที่

เข็มป่า

ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้ขนาดกลาง ลำต้นใหญ่ สูงประมาณ 3-4 เมตร  ใบมีสีเขียวสด เป็นรูปไข่ยาว ๆ ขอบใบเรียบ ใบยาว  ดอกออกตลอดปี ออกดอกเล็กเป็