Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สุนัข

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้ว"สุนัข"เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย แต่ต้องเป็นแบบรูปร่างสมบูรณ์แข็งแรง และน่ารัก ไม่ควรเป็นรูปหมาจิ้งจอก เพรา

มะตูม

มะตูม

ลักษณะทั่วไป  ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตร แตกกิ่งต่ำ ตามลำต้นมีหนามยาว เปลือกสีเทา เรือนยอดโปร่ง  ประกอบรูปขนนกเรียงสลับกัน ใบมีใบย่อยรูปไ

โรงเรียนสักงามวิทยา

โรงเรียนสักงามวิทยา

กรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา  ขยายการศึกษาไปสู่ชนบทในรูปแบบโรงเรียนสาขา ซึ่งเป็นการให้โอกาสกับนักเรียนที่ด้อ