หลวงพ่อสว่าง (พระวิบูลวชิรธรรม)

หลวงพ่อสว่าง (พระวิบูลวชิรธรรม)

เผยแพร่เมื่อ 17-01-2020 ผู้ชม 4,446

[16.2665231, 99.6861173, หลวงพ่อสว่าง (พระวิบูลวชิรธรรม)]

         ประวัติหลวงพ่อสว่าง เป็นบุตรของขุนเจริญสวัสดิ์ (เจริญ เจริญศรี) กำนันตำบลท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ กับคุณแม่หอม เจริญศรี เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2426 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม เป็นบุตรคนสุดท้ายที่เป็นชายส่วนคนก่อน ๆ ล้วนเป็นหญิง
         ด้านการศึกษา
         หลวงพ่อสว่าง (พระวิบูลวชิรธรรม) - ปี 2438-2445 เข้าเรียนอักขระมูลกัจจายน์และอักษรขอมกับพระครูบรรพโตปมญาณ (หลวงพ่อเผือก) และพระอาจารย์สด (พระครูสวรรค์วิถี) ที่วัดหัวดง ซึ่งเป็นสำนักเรียนอักขระมูลกัจจายน์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้น ตำบลหัวดง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์เมื่ออายุ 13 – 20 ปี อายุครบ 20 ปี ทำการอุปสมบทที่วัดขุนญาณ ตำบลคลองเมือง อ.กรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระอุปัชฌาย์ คือ พระญาณไตรโลกย์ (สะอาด)เป็นเกจิอาจารย์ในอยุธยา ผู้สร้างพระเม็ดน้อยหน่าผงดำเนื้อจัดลงรักน้ำเกลี้ยงปิดทอง หลังยันต์อุหายากที่พบเห็นทั่วไปเป็นของเทียมเลียนแบบ
         ต่อมาหลวงพ่อสว่างได้สร้างพระขึ้น บางพิมพ์ทำเป็นพระเนื้อผงดำเคล้ารักเนื้อจัดแห้งเป็นมันเลื่อม เช่น พิมพ์เล็กสมเด็จขาโต๊ะ พระซุ้มกอดำสมเด็จพระครูมูลพิมพ์มีหน้าตา) เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2445 และศึกษาพระธรรมวินัยบาลี ที่วัดศาลาปูนเป็นเวลา 2 ปี
         - 2447 กลับไปเรียนพระปริยัติธรรมพระธรรมวินัยต่อที่วัดหัวดงฯ จ.นครสวรรค์
         - 2447-2448 ไปจำพรรษาที่วัดท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย
         - ปี 2448-2449 ไปศึกษาพระธรรมที่วัดมณีบรรพต จังหวัดตาก
        กลับมาวัดท่างิ้วเป็นช่วงพระอาจารย์ปั้น เจ้าอาวาสวัดมรณภาพลงในปี 2457 เจ้าคณะอำเภอจึงแต่งตั้งท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดแทนขณะอายุได้ 30 ปี พรรษาที่ 10 ซึ่งหลวงพ่อได้ทำการปรับปรุง มณฑป เสนาสนะต่างๆ ที่ต้องใช้ในกิจการสงฆ์เป็นการใหญ่ให้เป็นระเบียบ และสวยงาม ด้านความรู้ ความสามารถในเชิงมณฑณศิลป์และสถาปัตย์ที่มีอยู่ในตัวของหลวงพ่อในระดับสูงทำ การจัดตั้งสำนักพระปริยัติธรรมเป็นแห่งแรกในอำเภอบรรพตพิสัย เป็นที่ศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในระยะเริ่มแรก 20 รูป ไปจนถึงปี 2499 พระนักธรรมเอก, นักธรรมโทและนักธรรมตรี ปีละประมาณถึง 100 รูป รวมเป็นเวลาของการตั้งสำนักพระปริยัติธรรมในปี 2457 ถึงปี 2499 รวม 42 ปี รวมเป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่ผ่านไปจากวัดท่างิ้วจำนวนหลายพันองค์
         การเลื่อนชั้นยศทางพระของหลวงพ่อสว่างปรากฏว่า ตั้งแต่ปี 2457 เป็นต้นไป ได้เลื่อนชั้นเป็นพระใบฎีกา, พระสมุห์, พระปลัด ในปี 2467 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลท่างิ้วและพระอุชปัชฌาย์ ปี 2470 ดำรงตำแหน่งพระครูวิบูลวชิรธรรม เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี และกิ่งอำเภอจังหวัดกำแพงเพชร เมื่ออายุนับว่ายังน้อยเพียง 44 ปี พรรษาที่ 24 เท่านั้น อันแสดงถึงความเป็นอัจฉริยะทางศาสนาอย่างสูงสุด ในการบริหารงานทางศาสนาได้อย่างทรงประสิทธิภาพจนได้รับตำแหน่งในระดับสูง
        ต่อมาในปี 2500 ขณะที่หลวงพ่อสว่าง มีอายุได้ 74 ปี พรรษาที่ 54 ซึ่งนับว่าสังขารนั้นอยู่ในขั้นชราภาพมากแล้ว อีกทั้งตรากตรำกับงานบริหารงานวัดท่างิ้ว งานสอนสำนักพระปริยัติธรรมที่มีนักเรียนทางพระถึงปีละ 100 รูป ต้องไปตรวจบริหารสนับสนุนกิจการสงฆ์ไกลถึงอำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยทางเรือคราวละเป็นเวลานับสิบๆ วัน สำนักพระปริยัติธรรม และวัดท่างิ้วในขณะนั้นเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ประจวบเหมาะกับคณะสงฆ์และฆราวาสในตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้นิมนต์ท่านไปครองวัดท่าพุทรา อดีตเป็นวัดโบราณสร้างในยุคปลายกรุงศรีอยุธยา ซึ่งกำลังชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ให้ฟื้นฟูขึ้นและเมื่อท่านรับนิมนต์ได้ไปดำเนินการให้กลายเป็นวัดที่เพียบ พร้อมในด้านถาวรวัตถุทุกสิ่งที่วัดเจริญอื่นๆ มี ได้รับการยกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
         ปี 2506 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอคลองขลุง,ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรในที่สุด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520 เวลา 14.30 น.เมื่อสิริอายุได้ 94 ปี 7 เดือน 25 วัน 74 พรรษาหลวงพ่อสว่างได้ละสังขารไว้ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในอาการสีหไสยาสน์นอนตะแคงซ้ายพนมมือพุทธะธรรมรำลึกด้วยอาการอันสุขสงบในอานิสงฆ์ที่ท่านได้ประพฤติ ปฎิบัติในร่มผ้ากาวสาวพัตรครองสงฆ์โดยตลอด 74 พรรษา ได้อบรมสั่งสอน ให้มวลมนุษย์ได้บรรเทาทุกข์ ลดอบาย ละกิเสศ ในบวรพุทธศาสนา วัตถุมงคลสะสม เหรียญ นิรันตราย ปลอดภัย รุ่น 1 ปี 2510 เหรียญดาวเทียม ปี 2515 เนื้อเงิน และนวโลหะ เหรียญยอดขุนพล หลังใบโพธิ์ ปี 2515

คำสำคัญ : หลวงพ่อสว่าง, พระวิบูลวชิรธรรม

ที่มา : เพจรักษ์กำแพง By Mickysun. (2561). https://www.facebook.com/groups/254314207990910/

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

อ้างอิง : References

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2564. (2564). สืบค้น 26 ธันวาคม 2021, จาก https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Y-39ZBIAAAAJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=Y-39ZBIAAAAJ:YsMSGLbcyi4C

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563. (2563). สืบค้น 25 ธันวาคม 2021, จาก https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Y-39ZBIAAAAJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=Y-39ZBIAAAAJ:W7OEmFMy1HYC

บรรณารักษ์กับเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 4.0. (2660). สืบค้น 25 ธันวาคม 2021, จาก https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Y-39ZBIAAAAJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=Y-39ZBIAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC


https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1270&code_db=610003&code_type=03

Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

หลวงพ่อสว่าง (พระวิบูลวชิรธรรม)

หลวงพ่อสว่าง (พระวิบูลวชิรธรรม)

ประวัติหลวงพ่อสว่าง เป็นบุตรของขุนเจริญสวัสดิ์ (เจริญ เจริญศรี) กำนันตำบลท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ กับคุณแม่หอม เจริญศรี เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2426 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม เป็นบุตรคนสุดท้ายที่เป็นชายส่วนคนก่อน ๆ ล้วนเป็นหญิง ด้านการศึกษาหลวงพ่อสว่าง (พระวิบูลวชิรธรรม) - ปี 2438-2445 เข้าเรียนอักขระมูลกัจจายน์และอักษรขอมกับพระครูบรรพโตปมญาณ (หลวงพ่อเผือก) และพระอาจารย์สด (พระครูสวรรค์วิถี) ที่วัดหัวดง ซึ่งเป็นสำนักเรียนอักขระมูลกัจจายน์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้น 

เผยแพร่เมื่อ 17-01-2020 ผู้เช้าชม 4,446

สะเทื้อน นาคเมือง

สะเทื้อน นาคเมือง

นายสะเทื้อน นาคเมือง หรือ ครูเผ ครูผู้นำเด็กๆ ด้วอยโอกาสมาเล่นลิเก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และช่วยให้เด็กๆ มีรายได้ ไม่เป็นภาระคนอื่น เร่ิมจากวัยเด็กที่ครูเผ ต้องรับผิดชอบตัวเองหาเงินเรียน เมื่อได้มาพบกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาทางบ้าน ฐานะยากจน บางคนเป็นเด็กกำพร้า หรือพิการ จึงได้ตังชุมนุมนาฏศิลป์ขึ้นในโรงเรียน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้รู้ว่าตนเองมีคุณค่า และสามารถสร้างความสุขให้คนอื่นได้ จากการแสดงลิเกและการแสดงกองยาวกับรำไทย ปัจจุบันเด็กๆ กลุ่มนี้ได้เผยแพร่ศิลปะนาฏศิลป์ในงานต่างๆ และทางสื่ออินเทอร์เน็ต จนเป็นที่รู้จักของคนในกำแพงเพชร คนทั้งประเทศและคนต่างชาติ

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2018 ผู้เช้าชม 170