Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

กระถางไม้ใส่ของ

กระถางไม้ใส่ของ

กระถางไม้ใส่ของ ผลิตภัณเป็นฑ์ชนิดนึงที่ผลิตจากไม้สักขัดเงา เหมาะสำหรับใส่ของชิ้นเล็กๆ หรือใส่ขยะ มีขนาดพอดีหรือกลางๆ 

องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว

เดิมอยู่กับตำบลหนองปลิง ต่อมาปี พ.ศ.2536 ได้แยกออกมาเป็นตำบลสระแก้ว มีจำนวน 12 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไป ตำบลสระแก้วอยู่ห่างจา

จอก

จอก

ลักษณะทั่วไป วัชพืชน้ำขนาดเล็ก ลำต้นทอดขนานไปกับผิวน้ำ มีระบบรากแก้วและมีรากฝอยจำนวนมาก อายุยืนหลายปี เจริญเติบโตติดกันเป็นกลุ่มลอยอยู่บนผิวน้ำ ลำต