ปฏทินสอบคอม เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 26 – 27 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 3 กุมภาพันธ์ 2564 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ
2 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ
3 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ
4 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 2 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ

ปฏิทินการสอบ เดือนมีนาคม 2564

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 22– 23 กุมภาพันธ์ 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 3 มีนาคม 2564 9 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างตรวจข้อสอบ
2 1 – 3 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 16 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อและห้องสอบ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์การใช้ระบบปฏิทินกิจกรรมออนไลน์

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ WEBOMETRICS ครั้งที่ 2 อบรมการใช้ระบบปฏิทินกิจกรรมออนไลน์ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4.