• plan-training-61-1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมจัดนิทรรศการราชภัฎวิชาการ

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคมที่ผ่านมาศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการครั้งที่ 14

 

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้นำเสอนโครงการในพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

Exhibition Exhibition3

Exhibition4

Exhibition8

Exhibition12

Exhibition13