Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

กิตติพร รีสอร์ท

กิตติพร รีสอร์ท

กิตติพร รีสอร์ท รีสอร์ทแนวโฮมสเตย์ราคาประหยัด ไม่ไกลจากแหล่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย บรรยากาศเป็นสวนธรรมชาติ เต็มไปด้วยต้นไม้ ให้ความร่มรื่น พ

ลายตะต่อกิ๊

ตะต่อกิ๊ สามารถคั่นลวดลายต่างๆได้ทั้งหมด ลายผ้าทอกะเหรี่ยงโบราณมาจากผู้ทำลายชื่อ นางมึเอ โดยนางจะทอผ้าอยู่ในถ้ำ ซึ่งมีอยู่วัน

ตักบาตรข้าวต้ม

ตักบาตรข้าวต้ม

ประเพณีตักบาตรข้าวต้ม หรือ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันมานานแล้ว ข้าวต้มลูกโยน เป็นอาหารหว

เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง จัดเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ สามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง 20 เมตร มีกิ่งเหนียวและทนทาน กิ่งแตกเถายืดยาวอย่างรวดเร็ว เถามักเลื้อยพาดพั