หมวกใบลาน

หมวกใบลาน

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2021 ผู้ชม 1,285

[17.0267234, 99.0806471, หมวกใบลาน]

ประวัติความเป็นมา

          กลุ่มอาชีพเย็บหมวกใบลานใบตาล บ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ ๒ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยสภาพพื้นที่ของบ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ ๒ ตำบลตากออก มีพื้นที่ส่วนใหญ่ในการทำการเกษตร ประกอบกับมีต้นลานและต้นตาลเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านแต่เดิมได้ตัดใบลานส่งขายแก่พ่อค้าที่จังหวัดลำพูนซึ่งจะนำไปสานหมวกขาย นายตา พรมวงษ์ และ นางลำพวน สุกสาตร์ เห็นว่าชาวบ้านสามารถนำมาจักสานและเย็บได้เอง จึงได้ริเริ่มให้ชาวบ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ ๒ นำใบลานมากรีดเป็นเส็นเล็กๆแล้วถักเปีย นำมาเย็บเป็นหมวกเพื่อใส่เองเวลาไปทำนา และ ขายในหมู่บ้าน/ท้องถิ่น ต่อมาจึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดทำหมวกจากใบลาน และ ใบตาล สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของหมวกต่างๆที่ทันสมัย มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น หมวกคาวบอย หมวกปีกกว้าง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยนำสิ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวบ้าน ใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน จนได้รับความสำเร็จได้รับการคัดสรรในระดับ 4 ดาว ในปี พ.ศ 2553

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ลักษณะที่โดดเด่นของหมวกใบลาน ทำจากใบลานส่วนยอดของต้นลานตากแห้ง และถักทอเป็นเส้นเพื่อให้แน่นและแข็งแรง ทนทาน และนำเส้นมาเย็บเป็นรูปหมวกอย่างละเอียด จนเป็นรูปหมวกในรูปแบบต่างๆ ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่ทำจากใบลาน

สถานที่ : บ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120

เบอร์โทร : 055-591-401

คำสำคัญ : หมวก ใบลาน หมวกใบลาน

ที่มา : https://souvenirbuu.wordpress.com

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2564). หมวกใบลาน. สืบค้น 21 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1906&code_db=620001&code_type=TK005

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1906&code_db=620001&code_type=TK005

Google search

Mic

เซรามิคบ้านตาก

เซรามิคบ้านตาก

เซรามิคบ้านตาก ของฝากยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดตาก คือ เซรามิคบ้านตากอันขึ้นชื่อ หมู่บ้านบ้านตาก ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สอด มีชื่อเสียงในด้านเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ช่างฝีมือท้องถิ่น ปั้นดินเหนียวเป็นรูปทรงต่างๆ อย่างชำนาญ รวมถึงจาน ชาม แจกัน และตุ๊กตา สิ่งที่ทำให้เซรามิคบ้านตากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการใช้วัสดุในท้องถิ่นและเทคนิคดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

เผยแพร่เมื่อ 08-11-2023 ผู้เช้าชม 156

สบู่สมุนไพรบ้านตาก

สบู่สมุนไพรบ้านตาก

สบู่สมุนไพรบ้านตาก เป็นของฝากยอดนิยมจากจังหวัดตาก ขึ้นชื่อในเรื่องส่วนผสมจากธรรมชาติและสรรพคุณผ่อนคลาย สบู่นี้ผลิตจากส่วนผสมของสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยจากท้องถิ่น เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการปรนเปรอตัวเองและนำชิ้นส่วนของจังหวัดตากกลับบ้าน

เผยแพร่เมื่อ 08-11-2023 ผู้เช้าชม 173

หมวกใบลาน

หมวกใบลาน

หมวกใบลาน ทำจากใบลานส่วนยอดของต้นลานตากแห้ง และถักทอเป็นเส้นเพื่อให้แน่นและแข็งแรง ทนทาน และนำเส้นมาเย็บเป็นรูปหมวกอย่างละเอียด จนเป็นรูปหมวกในรูปแบบต่างๆ ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่ทำจากใบลาน

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2021 ผู้เช้าชม 1,285

น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร

น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร

น้ำพริกปลาร้าแม่จำเนียร กลุ่มน้ำพริกคุณจำเนียรแม่บอน OTOP ประเภทอาหารระดับ 5 ดาว ปี 2553

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2021 ผู้เช้าชม 601