Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

เสมาหินชนวน

ใบเสมาหินชนวน ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 21 - 22) มีขนาด สูง 245 เซนติเมตร กว้าง 74 เซนติเมตร

ประวัติอำเภอทรายทองวัฒนา

ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแสวง แหล่งปลูกอ้อยโรงงาน สวยตระการดอกกระพี้จั่น ลือลั่นการเป่าแก้ว ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอทรายทองวัฒนา เดิมอยู่ในเขตการปกครอ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะแบก

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะแบก

ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 2 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทร : เดิมราษฎรในหมู่บ้านไปตั้งหลักฐานที่วังน้ำมีต้นตะแบกหนาทึบ ราษฎ