Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ถนนราชดำเนิน กำแพงเพชร

ถนนราชดำเนิน กำแพงเพชร

เดิมถนนราชดำเนิน เป็นทางล้อเกวียน เส้นทางสัญจรทางบกของชาวกำแพงเพชร  ยาวตั้งแต่กำแพงเมือง (หลังไปรษณีย์กำแพงเพชรเก่า) ตรงไปสิ้นสุดยังวัดบาง ผ่า

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะแบก

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะแบก

ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 2 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทร : เดิมราษฎรในหมู่บ้านไปตั้งหลักฐานที่วังน้ำมีต้นตะแบกหนาทึบ ราษฎ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง

เดิมตำบลดอนแตง แยกออกมาจากตำบลวังชะพลู ปัจจุบันเรียกว่า ตำบลดอนแตง เนื่องจากมีการเพาะ ปลูกแตงเป็นจำนวนมาก