Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

พระลีลา กำแพงขาว

พระลีลา กำแพงขาว จ.กำแพงเพชร คราบฝ้าขาวของกรุ และปรอทจับตามองค์พระกระจายทั่วไป จึงเป็นที่มา นามแห่ง “กำแพงขาว” ถือได้ว่า กล่าวขวัญกันมา

จุดชมวิวเขาหัวช้าง

จุดชมวิวเขาหัวช้าง

หากมีเวลาเพียงพอและชื่นชอบในการชมทิวทัศน์ถ่ายภาพในที่สูง เขาหัวช้าง ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ทางอุทยานฯ ได้จัดให้เป็นจุดชมทิวทัศน์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่

ขนมตะโก้

ขนมตะโก้มีแบบหลากหลายไส้ให้เลือกกิน ทั้งตะโก้เผือก ตะโก้แห้ว ตะโก้ข้าวโพด หรือจะเป็นตะโก้สาคู ถ้วยเล็ก ๆ หยิบจับใส่ปากคำเดียว แต่คนสมัยใหม่ไม่ค่อยน