Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ไหดินเผาเคลือบสีน้ำตาล

ไหดินเผาเคลือบสีน้ำตาล

ไหดินเผาเคลือบสีน้ำตาล  ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 20-22)  พบที่วัดอาวาสใหญ่ จังหวัดกำเเพงเพชร

บาตรหินอ่อน

บาตรหินอ่อน

บาตรหินอ่อน ขนาด 9 นิ้ว บาตรพระหินอ่อน ขนาดสูง 22 เซนติเมตร กว้าง 23 เซนติเมตร ทำจากหินอ่อนทั้งหมดกลึงขึ้นรู

มะหาด

มะหาด

มะหาด ต้น ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรง ผิวเปลือกนอกขรุขระ สีน้ำตาล บริเวณเปลือกของลำต้นมักมีรอยแตก ไหลซึมแห้งติดกันใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่รูปยาว