ประเพณีแหล่สางลอง(แห่ลูกแก้ว)

ประเพณีแหล่สางลอง(แห่ลูกแก้ว)

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 598

[16.7550438, 98.4335198, ประเพณีแหล่สางลอง(แห่ลูกแก้ว)]

ประเพณ๊แหล่ส่างลอง 
        วัตถุประสงค์
        1. เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่มีมา แต่เดิม   
        2. ให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาระหว่างปิดภาคเรียนได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา   
        3. พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าบวช  ถือ  เป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่
พิธีกรรม “แหล่”  เป็นคำภาษาไทยใหญ่ แปลว่า แห่ “ส่างลอง”  หมายถึง ลูกแก้ว  ชาวไทยใหญ่  และชาวไทยใหญ่ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ในเขตอำเภอแม่สอด มักจะทำการบวชเณร ซึ่งเป็นลูกแก้ว หรือหลาน ของตนเองในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน  ของทุก ๆ ปี   เนื่องจากว่างจากการทำงาน  และลูกหลานไม่ได้ไปโรงเรียน  ทั้งต้องการให้ลูกหลาน ได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในช่วงปิดเทอมนี้ด้วย  (แหล่ส่างลอง)  นั้นถือว่า ผู้ที่บวชเณรลูกชายตนเองจะได้บุญหรืออานิสงส์มากถึง 7 กัลป์  ถ้าบวชเณรลูกชายคนอื่นจะได้บุญ 4 กัลป์ และถ้าบวชลูกชายตนเองเป็นพระภิกษุ  จะได้บุญถึง 16 กัลป์  ถ้าบวชลูกชายคนอื่นเป็นพระภิกษุจะได้บุญถึง 8 กัลป์  จึงมักจะมีผู้ที่มีฐานะดีหลายคน จะนิยมหาเด็กผู้ชายมาบวช โดยจะไปทาบทามจากผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน และถือเป็นการสร้างบุญกุศลร่วมกันด้วย ลักษณะในการบวชเณรของชาวแม่สอดจะมี แบบข่านหลิบ(บวชเรียบง่าย)  คือ  ผู้ที่ตกลงใจบวช  พ่อ  แม่  ผู้อุปถัมภ์ก็จะนำผู้ที่บวชไปโกนหัว  นุ่งผ้าขาว พร้อมด้วยการนำสำรับกับข้าว  แบบข้าวหม้อแกงหม้อ  ไปวัดให้พระภิกษุสงฆ์ทำพิธีบวชเณรให้ก็เป็นอันเสร็จ ซึ่งมีความสะดวกหลายประการ  ทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพย์

คำสำคัญ : ประเพณีแหล่สางลอง(แห่ลูกแก้ว)

ที่มา : http://123.242.165.136/?module=acticle&pages=acticle_detail&acti_code=A0000317

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=708&code_db=610004&code_type=TK007

Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ประเพณีแหล่สางลอง(แห่ลูกแก้ว)

ประเพณีแหล่สางลอง(แห่ลูกแก้ว)

ประเพณีแหล่ส่างลอง  ประกอบพิธีที่วัดแม่ซอดน่าด่าน  อำเภอแม่ระมาด  ช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม  –  ต้นเดือนเมษายน

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 598

งานประเพณีลอยกระทงสองแผ่นดินที่ริมแม่น้ำเมย  เชิงสะพานมิตรภาพไทย- พม่า

งานประเพณีลอยกระทงสองแผ่นดินที่ริมแม่น้ำเมย เชิงสะพานมิตรภาพไทย- พม่า

งานประเพณีลอยกระทงสองแผ่นดินที่ริมแม่น้ำเมย  เชิงสะพานมิตรภาพไทย- พม่า ตำบลท่าสายลวด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  สำหรับประเพณีลอยกระทงมิตรภาพสองฝั่งเมยไทย-พม่า เทศบาลตำบลท่าสายลวด จะลอยกระทงแปลกกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยจะลอยกระทงจากทิศใต้ไหลขึ้นไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นขนบประเพณียาวนานของสองฝั่งเมยของชาวไทยและชาวพม่า

 

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 216