Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ตลาดย้อนยุคนครชุม

ตลาดย้อนยุคนครชุม

บรรยากาศตลาดแบบย้อนยุคภายในตลาดจะมีพ่อค้า แม่ค้าแต่งกายด้วย ชุดไทยนำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครชุมหรือ ร่วมสมัยวางจำหน่ายรวมถึงศิลปหัตถกรรม

พระอิศวร

พระอิศวร

พระอิศวร  ศิลปะอยุธยา (ระบุมหาศักราช1432 หรือ  พ.ศ 2053)  เจ้าพระยาธรรมาโศกราช เจ้าเมืองกำแพงเพชร ได้หล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๕๓ สถานท

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ได้รับบริจาคที่ดินจากกำนันประสิทธิ์  วัฒนศิริจำนวน 35 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน โดยมีกำนันสมบูรณ์