Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดกำแพงเพชร

ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดกำแพงเพชร

โดยเริ่มจากวันที่ 12 เมษายน ประชาชนจะทำบุญตักบาตรกันในตอนเช้า ในตอนเย็นจะมีประเพณีการขนทรายเข้าวัด และร่วมกันก่อเจดีย์ทราย ที่ตกแต่งด้วย ดอกไม้ ธงท

วัดทุ่งกระเชาะ

วัดทุ่งกระเชาะ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ บ้านทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

สภาพทั่วไปที่ตั้ง  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านมอสมบัติ ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรทิศเหนือ &n

ตำนานถ้ำกระต่ายทอง

ตำนานถ้ำกระต่ายทอง

มีประวัติเล่าว่า มีนายพรานเดินทางมาสำรวจเส้นทางเพื่อไปสร้างเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัย วันหนึ่งขณะที่กำลังพักแรม นายพรานได้พบกระต่ายขนสีทองสวยงามมา