Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ปืนใหญ่หล่อด้วยสำริด

ปืนใหญ่หล่อด้วยสำริด

ปืนใหญ่หล่อด้วยสำริด ศิลปะสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรตที่ 21-22)

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 999 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่  9  บ้า

ตำนานบ่อน้ำพุร้อน

ตำนานบ่อน้ำพุร้อน

"พระร่วง" เมื่อครั้งยังเป็นหนุ่ม มีนิสัยคะนองชอบเล่นเบี้ยเล่นว่าว เล่นไก่ เจ้าชู้ โดยไม่ถือ พระองค์ชอบเสด็จไปในท้องถิ่นทุรกันดารและเมื่อเสด็จไปในที

นิทานเรื่อง หมากับแมวทำไมไม่ถูกกัน

นิทานเรื่อง หมากับแมวทำไมไม่ถูกกัน

กาลครั้งหนึ่ง เศรษฐีเลี้ยงหมากับแมวไว้ด้วยกันบนบ้าน เศรษฐีมีเพชรเม็ดหนึ่งแล้วถูกโจรขโมยขึ้นไปบนยอดเขา แมวจึงได้จับหนูมาจะกิน หนูร้องขอชีวิต บอกว่าจ