Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

บ้านครัวเรือนไม้

บ้านครัวเรือนไม้

บ้านครัวเรือนไม้ บริการห้องพัก พร้อมกับเปิดเป็นร้านอาหาร บรรยากาศเป็นสวนธรรมชาติ เต็มไปด้วยต้นไม้ ให้ความร่มรื่น พื้นที่กว้างขวาง สงบ อบอุ่น&n

ชากังราวว่าวไทย

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดงาน "ชากังราวว่าวไทย" เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการเล่นว่าว ในประเทศไทยขึ้นเป็นประจำท

วัดบ้านปูน

วัดบ้านปูน ตั้งอยู่ที่บ้านปูน หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา