Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วัดบุญญาวาส

วัดบุญญาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ ซอยบุญญาวาส ๑ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สั

พิธีทำบุญในไร่ข้าว

พิธีทำบุญในไร่ข้าว

พิธีนี้จะทำหลังจากทำพิธีปลูกข้าวเริ่มแรกประมาณ 1 เดือน หรือ ประมาณ 3 อาทิตย์ของอาข่า (สุ่มนองจ๊อง) ทำเพื่อให้ผลผลิตในไร่ข

น้ำตกเพชรจะขอ

น้ำตกเพชรจะขอ

น้ำตกเพชรจะขอเป็นน้ำตกขนาดกลางที่นับว่าสวยงามอีกแห่งหนึ่ง มีความสูงเกือบ 100 เมตร สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ ในหน้าแล้งน้ำจะน้อย การเดินทางจา

คอกช้างเผือก

คอกช้างเผือก ตั้งอยู่เชิงเขาด้านทิศตะวันตกของอำเภอแม่สอด บนฝั่งแม่น้ำเมย ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สันนิษฐานว่า เป