Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานอภัย

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานอภัย ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่22-23) พระครูวิธานวชิรศาสน์ เจ้าอาวาสวัดเสด็จ จังหวัดกำแพงเพชร

ลายลงยา

กำไลเงิน 92.5%เนื้อหนาทนทาน ลงยา 3 สี เขียว แดง น้ำเงิน ยกลายดอกนูน สวยเด่น สวยงามตามภาพ หน้ากำไล 1.5 ซ.ม. เส้นผ่าวงใน 5.5 ซ.ม. เป็นแบบปล

ผักโขมหนาม

ลักษณะทั่วไป  ต้นเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นตั้งตรง และแตกกิ่งก้านสาขามากมาย ตามโคนต้น    จะเรียบ และเป็นมันแต่ส่วนปลายนั้นจ