Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ลายเรียบ สายย้อย

ผู้หญิงที่เป็นชนเผ่ากระเหรี่ยงส่วนใหญ่จะมีทักษะ ฝีมือในการทอผ้า และปักเม็ดมะเดือย เพราะว่ามีการสืบทอดมาสู่คนรุ่นหลัง โดยมีการรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมทอ

เเม่พิมพ์ดินเผาพระพิมพ์ปางสมาธิ (พระเชตุพน)

เเม่พิมพ์ดินเผาพระพิมพ์ปางสมาธิ (พระเชตุพน) ศิลปะสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 20) มอบจากโรงเรียนนครชุม 

ห่านมงคล

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้ว"ห่าน"ที่ร่อนบินในอากาศ เป็นเคล็ดมงคล หมายถึงความรักความสัมพันธ์ของคู่ชีวิต คู่รักที่ไม่มีวันพรากจากกัน เพราะห่านฟ้าเ