Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ขนมฝักบัว

ขนมฝักบัว

ขนมฝักบัว ขนมพื้นบ้านนครชุม หลากหลายวัฒนธรรม สืบทอดผ่านวิถีแห่งการกิน โดยการนำส่วนผสมทั้ง 5 อย่างรวมกันแล้วนวดแป้งให้เข้ากันเติมน้ำให้แป้งละลาย พอไ

ผักปลาบใบแคบ

ผักปลาบใบแคบ

ลักษณะทั่วไป  เป็นพืชล้มลุก สามารถเจริญเติบโตโดยอยู่ข้ามปีได้ มีลำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ลำต้นกลม เรียบหรือมีขนเล็กน้อย อวบน้ำ จะชูส่วนปลายย

เสือ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้วรูป"เสือ" จากการเสริมดวง แก้วรูปเสือ หรือสิงห์ ประดับไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน จะทำให้ก้าวหน้าขึ้น และแก้เคล็ดเรื่องเลวร