รอบเดือนตุลาคม 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 28 - 30 กันยายน 2563 1 ตุลาคม 2563  7 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 ประกาศผลสอบ
   2 5 - 7 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563  14 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อและห้องสอบ
   3 14 - 16 ตุลาคม 2563 17 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 27 ตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างตรวจข้อสอบ
   4 19 - 21 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 คลิก..สมัครสอบ


 

รอบเดือนพฤศจิกายน 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 26 – 28 ตุลาคม 2563  30 ตุลาคม 2563 4 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 ยังไม่เปิดระบบ
   2 2 – 4 พฤศจิกายน 2563 6 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 ยังไม่เปิดระบบ
   3 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 18 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563 ยังไม่เปิดระบบ
   4 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 ยังไม่เปิดระบบ