รอบเดือนมกราคม 2564

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อกำหนดจัดสอบ(เดิม)ประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 28 – 30 ธันวาคม 2563 4 มกราคม 2564 ( 27 มกราคม 2564 ) 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อและห้องสอบ
2 4 – 6 มกราคม 2564 8 มกราคม 2564 ( 27 มกราคม 2564 ) 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อและห้องสอบ