ปฏิทินสอบคอม เดือนพฤษภาคม 2564

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 26 – 28 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 5 พฤษภาคม 2564 11 พฤษภาคม 2564  
2 3 – 5 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564 12 พฤษภาคม 2564 18 พฤษภาคม 2564  
3 10 – 12 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564 19 พฤษภาคม 2564 25 พฤษภาคม 2564