ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 28 – 29 ธันวาคม 2564 3 มกราคม 2565 เลื่อนเป็น 19 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อ
2 17 – 19 มกราคม 2565 21 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565