ปฏิทินการสอบ เดือนมิถุนายน 2565

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 13 – 15 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565 22 มิถุนายน 2565 28 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ
2 20 – 22 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565 5 กรกฏาคม 2565 ดำเนินการตรวจสอบ

ปฏิทินการสอบ เดือนกรกฎาคม 2565

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 27 – 29 มิถุนายน 2565 1 กรกฏาคม 2565 6 กรกฏาคม 2565 12 กรกฏาคม 2565 ประกาศรายชื่อ
2 11– 12 กรกฏาคม 2565 18 กรกฏาคม 2565 20 กรกฏาคม 2565 26 กรกฏาคม 2565  
3 18– 20 กรกฏาคม 2565 22 กรกฏาคม 2565 27 กรกฏาคม 2565 2 สิงหาคม 2565