ปฏิทินการสอบ เดือนมิถุนายน 2564

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 24 - 26 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564 2 มิถุนายน 2564 8 มิถุนายน 2564 ประกาศผลสอบ
2 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 4 มิถุนายน 2564 9 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อ
3 7 – 9 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564 สมัครสอบ
4 14 – 16 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564 23 มิถุนายน 2564 29 มิถุนายน 2564  
5 21 – 23 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564 6 กรกฎาคม 2564