ปฏิทินการสอบ เดือนมกราคม 2566

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 4 - 6 มกราคม 2566 9 มกราคม 2566 11 มกราคม 2566(เลื่อนสอบเป็น 18 ม.ค. 66) 24 มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ
2 9 - 11 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 18 มกราคม 2566 (เลื่อนสอบเป็น 25 ม.ค. 66) 31 มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟฟิกด้วย CANVA" ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2565  ณ ชั้น 7/2 ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
   275297905 655847572197084 8120954362314841541 n
273899901 380141830378620 3766384193804862412 n
275584169 649077906174565 2557899417121940151 n
275320916 360261615995194 770053508025539093 n
275190480 2513923962075051 6302573617724274858 n