ปฏิทินการสอบ เดือนมกราคม 2566

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 4 - 6 มกราคม 2566 9 มกราคม 2566 11 มกราคม 2566(เลื่อนสอบเป็น 18 ม.ค. 66) 24 มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ
2 9 - 11 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 18 มกราคม 2566 (เลื่อนสอบเป็น 25 ม.ค. 66) 31 มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟฟิกด้วย CANVA" วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ชั้น 7/2 ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
   
thumbnail 3
thumbnail 2
thumbnail
1
13e0949a 03fa 427e a695 3a83fa4ed32d