ปฏิทินการสอบ เดือนตุลาคม 2565

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 26 – 28 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565 5 ตุลาคม 2565 11 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ
2 3 – 5 ตุลาคม 2565 3 – 5 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ

ปฏิทินการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2565

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 4– 6 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน2565 16 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบ
2 14 –16 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 23 พฤศจิกายน 2565 29 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อ
2 21 –23 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 6 ธันวาคม 2565  

กิจกรรมจัดอบรมและทดสอบ ทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร (IC3)  วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มรภ.กพ. 
 
284947496 1057229985205423 4753117711586255322 n
284707445 1057230085205413 8128925644434634388 n
284667593 1057230061872082 2848864202684326021 n
284714591 1057230255205396 7107184537999387184 n
284964660 1057230231872065 3168921593624383506 n
284974831 1057230265205395 7342586745064826653 n
285010174 1057230161872072 1130724008289080605 n
284853190 1057230108538744 5212589116468974916 n