ปฏิทินการสอบ เดือนตุลาคม 2565

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 26 – 28 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565 5 ตุลาคม 2565 11 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ
2 3 – 5 ตุลาคม 2565 3 – 5 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ

ปฏิทินการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2565

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 4– 6 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน2565 16 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบ
2 14 –16 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 23 พฤศจิกายน 2565 29 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อ
2 21 –23 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 6 ธันวาคม 2565  

 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการอบรมและทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสากล (ICDL สำหรับอาจารย์) ณ ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.
 
281133855 1046056869656068 5567616071886139773 n
281144587 1046056876322734 1907471150504210266 n
281177748 1046056826322739 7538133900039704596 n
281210250 1046056926322729 3530477721616541739 n
281238988 1046056902989398 7712330696082485903 n