รอบเดือนพฤศจิกายน 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 18 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563 อยู่ระหว่างตรวจข้อสอบ
   2 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อและห้องสอบ