ปฏิทินการสอบ เดือนตุลาคม 2565

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 26 – 28 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565 5 ตุลาคม 2565 11 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ
2 3 – 5 ตุลาคม 2565 3 – 5 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ

ปฏิทินการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2565

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 4– 6 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน2565 16 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบ
2 14 –16 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 23 พฤศจิกายน 2565 29 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อ
2 21 –23 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 6 ธันวาคม 2565  

กิจกรรมจัดอบรมและทดสอบ ทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร (IC3)  วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มรภ.กพ. 
 
284596959 1056748665253555 4810548770178744964 n
284559835 1056748828586872 1328309382754490071 n 284573742 1056748838586871 2305911229367859645 n
    
284475715 1056748671920221 5836286181191366326 n

284475715 1056748671920221 5836286181191366326 n

284476091 1056748755253546 2343829960245493594 n

284511871 1056748858586869 4218115402057985986 n

 284676519 1056748795253542 4934748928710608929 n