ปฏิทินการสอบ เดือนมกราคม 2566

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 4 - 6 มกราคม 2566 9 มกราคม 2566 11 มกราคม 2566(เลื่อนสอบเป็น 18 ม.ค. 66) 24 มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ
2 9 - 11 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 18 มกราคม 2566 (เลื่อนสอบเป็น 25 ม.ค. 66) 31 มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ