กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2566 รอบที่ 3 

 

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
3 24-25 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566 1 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 -

กิจกรรมจัดอบรมและทดสอบ ทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร (IC3) วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 7 ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
  
285189612 1059091595019262 557793540799561716 n
285135262 1059091455019276 8219894671946081358 n285239325 1059091505019271 2383417827992226979 n
285324676 1059091475019274 1084286763077039015 n
285511254 1059091281685960 1554490215433549220 n
285359112 1059091608352594 476514758590567338 n
285286653 1059091561685932 856292062866515152 n