ปฏิทินการสอบ เดือนตุลาคม 2565

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 26 – 28 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565 5 ตุลาคม 2565 11 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ
2 3 – 5 ตุลาคม 2565 3 – 5 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ

ปฏิทินการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2565

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 4– 6 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน2565 16 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบ
2 14 –16 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 23 พฤศจิกายน 2565 29 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อ
2 21 –23 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 6 ธันวาคม 2565  

กิจกรรมจัดอบรมและทดสอบ ทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร (IC3) วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 7 ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
  
285189612 1059091595019262 557793540799561716 n
285135262 1059091455019276 8219894671946081358 n285239325 1059091505019271 2383417827992226979 n
285324676 1059091475019274 1084286763077039015 n
285511254 1059091281685960 1554490215433549220 n
285359112 1059091608352594 476514758590567338 n
285286653 1059091561685932 856292062866515152 n