Google search

Mic

วัดบ้านเด่น

 วัดบ้านเด่น

วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่ที่บ้านเด่น ถนนยุทธหัตถี หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒

วัดสังฆานุภาพ

วัดสังฆานุภาพ

วัดสังฆานุภาพ เป็นวัดที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งที่ชาวตำบลโกสัมพีให้ความนับถือ ซึ่งภายในวัดมีโบถ์ส วิหาร และศาลาการเปรียญที่สวยงาม และยังมีพระพุ

กรดน้ำ

กรดน้ำ

ต้นกรดน้ำเป็นพรรณไม้ล้มลุกอายุ 2 ปี ลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 30-80 เซนติเมตร เป็นพุ่ม แตกกิ่งแผ่สาขามาก ลำต้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยมไม่มีขน กิ่ง

ตำนานศาลเจ้าพ่อจอมทอง

ตำนานศาลเจ้าพ่อจอมทอง

ศาลเจ้าพ่อจอมทอง มีเจ้าพ่อและเจ้าแม่จอมทองประทับอยู่ในศาล ทั้งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวไทยเชื้อสายจีนของชาวสลกบาตร และทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีเ