Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ระหว่างเส้นละติจูดที่ 14 องศา 55 ลิปดาถึง 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ และเส้นลอ

เผ่าขมุ

เผ่าขมุ

ขมุ แปลว่า “ คน” เป็นคำที่ชาวขมุใช้เรียกตัวเอง ในประเทศลาวเป็นแหล่งใหญ่ที่มีชาวขมุ จะเรียกชาวขมุว่า “ ลาวเทิง” หรือลาวบนที่

โคกกระสุน

โคกกระสุน

ต้นโคกกระสุน จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ยาวได้ถึง 160 เซนติเมตร เป็นพืชจำพวกหญ้าที่มีอายุได้ประมาณ 1 ปี แตกกิ่งก้านแผ่ออกโดยรอบ

อุทยานแห่งชาติลานสาง

อุทยานแห่งชาติลานสาง

            อุทยานแห่งชาติลานสาง ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่