Google search

Mic

บ้านมิตรภาพชากังราว รีสอร์ท

บ้านมิตรภาพชากังราว รีสอร์ท

บ้านมิตรภาพชากังราวรีสอร์ท  รีสอร์ทที่มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ ราคาประหยัด มีความสะดวกสบายในเรื่องทำเลที่ตั้ง การเดินทางสะดวกสำหรับผู้ที่มีรถส่ว

กุยช่าย

กุยช่าย

กุยช่าย (Chinese Chive) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกผัก ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกหัวซู ภาคอีสานเรียกหอมแป้น กูไฉ่ หรื

กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ

กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ

กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ หรือเดิมเรียกกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานกระจายไปทั่วประเทศไทย และส่วนหนึ่งได

น้ำตกแม่ระเมิง

น้ำตกแม่ระเมิง

“น้ำตกแม่ระเมิง" เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดตาก โดยน้ำตกนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแ