Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

พระลีลากล้วยปิ้ง

พระลีลากล้วยปิ้ง กรุผู้ใหญ่เชื้อ จ.กำแพงเพชรพระลีลากรุผู้ใหญ่เชื้อ องค์นี้สภาพสวยคมชัดลึก ดินกรุยังติดอยู่พอมองเห็นเนื้อพ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้รับการจัดตั้งจากสภาตำบลคลองขลุง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเ

กระปุกลายคราม

           กระปุกลายคราม  ศิลปะจีน สมัยรัชกาลวงศ์หมิง ราวต้น(พุทธศตวรรษที่ ๒๒)  พบที่บริเว