Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วัดฆ้องชัย

วัดฆ้องชัย

วัดฆ้องชัย ตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านตะวันออกของวัดพระสี่อิริยาบถ มีกำแพงวัดเฉพาะด้านตะวันตกและด้านใต้เพียงสองด้านเท่านั้น นอกกำแพงวัดด้านทิศตะวัน

ประวัติอำเภอคลองขลุง

ประวัติอำเภอคลองขลุง

ดินแดนหลวงพ่อปลอดภัย  ผลไม้รสดี  มีชื่อไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอคลองขลุง เป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์มาก เพราะมีคลองขลุงไหลผ่าน บรรจบกับแม่น้

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า700ปี ได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมโบราณ ความเป็นมาของเมืองชากังราว