Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สถานีตำรวจโกสัมพีนคร

สถานีตำรวจโกสัมพีนคร

ที่ตั้ง  402 ถนน โยธาธิการ ตำบล โกสัมพี อำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัด กำแพงเพชร 62000
โทร.: (+66) 55714797

แกงบวดฟักทอง

 แกงบวดฟักทอง

แกงบวดฟักทอง เป็นขนมไทยพื้นบ้านของชาวไทย ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผักผลไม้ ไว้รับประทานเอง จึงนำอาหารที่

เจดีย์ยุทธหัตถี

เจดีย์ยุทธหัตถี

เจดีย์ยุทธหัตถี ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่ 2 ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี ปัจจุบันเชื่อกันว่าเป็นเจดีย์ยุทธ