Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

เศียรเทวดาปูนปั้น

เศียรเทวดาปูนปั้น  ศิลปะสุโขทัย  (พุทธศตวรรษที่ 21)  มีขนาด สูง 27 เซนติเมตร กว้าง 14.5 เซนติเมตร  พบที่วัดร้า

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

 ถ้าเอ่ยถึงความงดงามของผืนป่าตะวันตกที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้สูงใหญ่ ชื่อของ "อุทยานแห่งชาติแม่วงก์" คงอยู่ในใจ

ขนมฟักทอง

ขนมฟักทอง ขนมไทยยอดนิยมอีกหนึ่งประเภท ซึ่งยังหาทานได้ไม่ยากนัก ขนม ฟักทอง เป็น