Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

เสื้อเซวากะเหรี่ยงโปว์

ปัจจุบัน กลุ่มกะเหรี่ยงที่ยังคงสวมใส่เครื่องแต่งกายประจำเผ่าในวิถีชีวิตปกติ มีเพียงกลุ่มโป และสะกอเท่านั้น ส่วนกลุ่มคะยาและตองูไม่สวมใส่ชุดประจำเผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เลขที่ ๑๑/๕ หมู่ที่ ๔ บ้านมะเดื่อชุมพร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ ห่างทางทิศเหนือของที่ว่าก

กระตังใบ (กระตังบาย)

กระตังใบ (กระตังบาย)

ต้นกระตังใบเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-3 เมตร แตกกิ่งก้านตั้งแต่โคนต้น ลำต้นเกลี้ยง หรือปกคลุมด้วยขนสั้นๆ ใบกระตังใบเป็นใบประกอบ

แม่ปิง แมงโก้ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

แม่ปิง แมงโก้ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

สถานที่พักผ่อนติดริมแม่น้ำปิง  แวดล้อมด้วยสวนสวย เรามีบังกะโลจำนวนทั้งหมด 5 หลัง แต่ละหลังมีห้องพักจำนวน 2 ห้อง ภายในกว้างขวาง จัดแต่งอย่างสวย