Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สันติ อภัยราช

สันติ อภัยราช

นายสันติ นามสกุล อภัยราช เกิดเมื่อ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๐ อายุ ๖๐ ปี เชื่อชาติไทย สัญชาติไทย ภูมิลำเนา(บ้านเกิด) จังหวัดกำแพงเพชร ที่อยู่ปัจจุบัน (

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู มีเนื้อที่ประมาณ 102.9 ตารางกิโลเมตร หรือเนื้อที่คิดเป็นไร่ประมาณ 64,330 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเพชรชมภูเป็นที

ปอผี

ปอผี

ต้นปอผี หรือ ผักกะเดียง จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก ทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน แตกแขนงมาก ชูยอดตั้งขึ้น สูงได้ประมาณ 10-100 เซนติเมตร ลำต้นมีลัก

นิทานเรื่อง พระรังกับพระคง

นิทานเรื่อง พระรังกับพระคง

พระรังกับพระคงเป็นเพื่อนรักกัน พระรังบวชมานานแล้วแต่พระคงเพิ่งบวชยังไม่สามารถสวดมนต์ได้มากนัก วันหนึ่งเป็นวันพระ ญาติโยมมาทำบุญตามปกติ หลังฉันเสร็จ