Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ขนมสอดไส้

ขนมสอดไส้

ขนมใส่ไส้  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ขนมสอดไส้"  เป็นขนมไทยที่ใช้ในพิธีขันหมากในสมัยโบราณ  ขนมใส่ไส้นี้ห่อด้วยใบตองแล้วมีเตี่ยวคาด (

สถานีตำรวจภูธรทรงธรรม

สถานีตำรวจภูธรทรงธรรม

 เดิมสถานีตำรวจภูธรทรงธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 สิง

ข่อย

ข่อย

ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กหรือกลาง เปลือกขรุขระ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับ หรือรูปรี โนสอบ ขอบใบหยัก ดอกสีเหลืองแกมเขียวออกเป็นช่อสั้น ผลเป็นผลสดทรงกล