Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

แห้ม

แห้ม

ต้นแห้ม หรือ ต้นแฮ่ม จัดเป็นพืชวงศ์เดียวกับบอระเพ็ด ลำต้นที่นำมาใช้เป็นยาสมุนไพร จะมีลักษณะเป็นชิ้นหรือแท่งตรงทรงกระบอก เรียกว่า "Co

จุดชมวิวถนนลอยฟ้า

จุดชมวิวถนนลอยฟ้า

จุดชมวิวถนนลอยฟ้า นี้ ตั้งอยู่ สูงจาก ระดับน้ำทะเล มากถึง 1,100 เมตร เป็นเส้นทาง ที่จะไป ยัง อำเภอ อุ้มผาง โดย ระยะทาง จาก อำเภอ แม่สอด ไป ยัง อำเภ

สถานีตํารวจภูธรคลองลาน

สถานีตํารวจภูธรคลองลาน

เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีชื่อว่า " ตำบลโป่งน้ำร้อน "  ในปี 2519 แยกตำบล ออกเป็นตำบลคลองน้ำ

ผักเสี้ยน

ผักเสี้ยน

ผักเสี้ยน จัดเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงประมาณ 30-15 เซนติเมตร ส่วนต่างๆ ของต้นมีขนปกคลุม ส่วนรากเป็นรากแก้ว และรากแขนงจำนวนมาก ขยายพันธุ์ด้วยวิธี