Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วัดดงปู

  วัดดงปู ตั้งอยู่ที่บ้านดงปู หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๗๐ ตารางวา

โต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็ก (5ชิ้น)

โต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็ก (5ชิ้น) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้สักขัดเงา เหมาะสำหรับใช้เป็นชุดโต๊ะหมู่บูชา ในห้องพระขนาดเล็ก

 

พระยาวิเชียรปราการ

พระยาวิเชียรปราการเดิมชื่อ (ฉาย  อัมพเศวต)  เจ้าเมืองกำแพงเพชรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2447 - 2454