Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

เมืองไตรตรึงษ์ ตามร่องรอยแห่งตำนานและประวัติศาสตร์

เมืองไตรตรึงษ์ ตามร่องรอยแห่งตำนานและประวัติศาสตร์

บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงในเขตท้องที่ของจังหวัดกำแพงเพชร ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของชุมชน เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง

ว่านตีนตะขาบ

ว่านตีนตะขาบ

ว่านตีนตะขาบ จัดเป็นพรรณไม้ขนาดเล็ก ลำต้นเป็นปล้อง ๆ มีลักษณะกลมโตเท่ากับหางหนูมะพร้าวอ่อน แต่เมื่อลำต้นนั้นสูงขึ้นก็จะกลายเป็นไม้เลื้อย ต้นหน

สถานีตำรวจภูธรกำแพงเพขร

สถานีตำรวจภูธรกำแพงเพขร

สถานีตำรวจภูธรกำแพงเพชร  ตั้งอยู่เลขที่ 96  ถ.เทศา 2  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร  055 - 720080 , 0

ไม้ใหญ่ รีสอร์ท

ไม้ใหญ่ รีสอร์ท

"ไม้ใหญ่ รีสอร์ท" จังหวัดกำแพงเพชร สถานที่พักผ่อนที่ให้คุณได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคุณ ด้วยห้องพักที่มีให้เลือกถึง 6 รูปแบบ จึงตอบสนองความต้องก