แก่งเกาะใหญ่

แก่งเกาะใหญ่

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้ชม 5,215

[15.919238, 99.3667634, แก่งเกาะใหญ่]

        แก่งเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย  ตำบลปางมะค่า  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร ลักษณะเป็นธารน้ำของลำน้ำแม่วงก์ มีน้ำตลอดทั้งปีไหลผ่านลานหินขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนของชาวตำบลปางมะค่าและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมล่องแก่ง การเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือจะเป็นการปั่นจักรยาน และรถมอเตอร์ไซด์ก็สะดวก ในแก่งเกาะใหญ่จะมีอาคารหอประชุมที่รองรับผู้เข้าอบรมได้ไม่น้อยกว่า 200 คน หรือจะเช่าเป็นพื้นที่จัดงานเลี้ยง งานแต่งงาน
        สำหรับแก่งเกาะใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยมีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อยู่ใกล้ที่สุด สภาพของแก่งเป็นเกาะแก่งหินขนาดเล็กใหญ่มากมายเต็มความกว้างของสายน้ำ ทำให้เกิดเป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ หลายจุด และมีแอ่งสำหรับลงเล่นน้ำได้ทั่วทั้งแก่ง ตลอดลำน้ำแม่วงก์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออันดับต้นๆของจังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ผ่านมาในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยว เข้ามาพักผ่อนลงเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมาก ยิ่งในช่วงวันหยุดยาว ประชาชนนิยมพาครอบครัวมานั่งสังสรรค์พูดคุยกันอย่างเพลิดเพลิน 
        แก่งเกาะใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมมานั่งทานอาหาร และพักผ่อนกันตามอัธยาศัย โดยทางเราจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถของพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวในแก่งเกาะใหญ่ พร้อมจะดูแลเรื่อง ความปลอดภัยให้กับประชาชน ที่เข้ามาเที่ยวในแก่งเกาะใหญ่  ซึ่งช่วงนี้มีฝนตกลงมาทำให้มีน้ำไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


        การเดินทาง :  เส้นทางที่ 1 มาจากจังหวัดกำแพงเพชรถึงสี่แยกสลกบาตรเลี้ยวขวา หรือมาจากนครสวรรค์ถึงสี่แยกสลกบาตรเลี้ยวซ้าย ผ่าน อบต.บ่อถ้ำ ตามถนนสายสลกบาตร-วังปลาอ้าว ถึงสี่แยกวังปลาอ้าวตรงไป ถึงหมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางจนสุดถนนลาดยาง เส้นทางที่ 2 มาจากจังหวัดนครสวรรค์อำเภอลาดยาว ถนนสายลาดยาว-เขาชนกัน ผ่านสี่แยกเขาชนกัน เลี้ยวขวา หรือมาจากอำเภอแม่วงก์ ทางทิศเหนือ ผ่านสี่แยกเขาชนกัน ตรงไป ถึงสี่แยกวังปลาอ้าว เลี้ยวซ้าย ถึงหมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางจนสุดถนนลาดยาง เส้นทางที่ 3 มาจากจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคลองลาน หรืออำเภอปางศิลาทอง มาทางทิศใต้ ถนนสายคลองลาน-เขาชนกัน ถึงสี่แยกวังปลาอ้าว เลี้ยวขวา ถึงหมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางจนสุดถนนลาดยาง

 

คำสำคัญ : แก่งเกาะใหญ่

ที่มา : http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=503139&random=1476360448723

รวบรวมและจัดทำข้อมูล :


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). แก่งเกาะใหญ่. สืบค้น 16 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=240&code_db=610002&code_type=09

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=240&code_db=610002&code_type=09

Google search

Mic

บ้านอุดมทรัพย์

บ้านอุดมทรัพย์

หมู่บ้านอุดมทรัพย์จุดเด่นอยู่ที่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่าเย้า (อิวเมี่ยน) อำเภอปางศิลาทอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ตัวตนของคนพื้นถิ่นอย่างชัดเจน นายสดุดี พุทธัง นอภ.ปางศิลาทอง เผยว่าหมู่บ้านชาวเผ่าอิวเมี่ยน บ้านอุดมทรัพย์ ที่อพยพมาจากหลายพื้นที่นั้น ความโดดเด่นอยู่ที่ผ้าปักลวดลายสวยงาม ปรากฏในวัฒนธรรมการแต่งกาย เสื้อ กางเกง และผ้าโพกหัว และเป็นหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิปัญญาของคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้อย่างครบวงจร โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น เป็นสินค้าที่ระลึก มีแหล่งจำหน่ายสินค้าในชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนารายได้ให้มีความมั่นคง

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2019 ผู้เช้าชม 785

แก่งเกาะใหญ่

แก่งเกาะใหญ่

แก่งเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ลักษณะเป็นธารน้ำของลำน้ำแม่วงก์ มีน้ำตลอดทั้งปีไหลผ่านลานหินขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนของชาวตำบลปางมะค่าและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมล่องแก่ง การเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือจะเป็นการปั่นจักรยาน และรถมอเตอร์ไซด์ก็สะดวก ในแก่งเกาะใหญ่จะมีอาคารหอประชุมที่รองรับผู้เข้าอบรมได้ไม่น้อยกว่า 200 คน หรือจะเช่าเป็นพื้นที่จัดงานเลี้ยง งานแต่งงาน

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 5,215