Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาด

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาด

จัดตั้งหรือยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาดใหญ่

โซดารีสอร์ท

โซดารีสอร์ท

โซดา รีสอร์ท (Soda Resort) ตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรและมีสวนหย่อมและห้องนั่งเล่นส่วนกลาง ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งห้องอาหาร แผนกต้อ

เมืองคณฑี : เมืองพักระหว่างทางของพระนางจามเทวี

เมืองคณฑี : เมืองพักระหว่างทางของพระนางจามเทวี

เมืองคณฑี เป็นเมืองโบราณเก่าแก่เมืองหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงทางฝั่งตะวันออก ตัวกำแพงเมืองหรือร่องรอยของเมืองเกือบไม่เหลือร่องร

ทบทวนประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร

ทบทวนประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร

ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร มีเมืองโบราณตั้งอยู่มากมาย ยืนยันได้ว่ากำแพงเพชร เป็นเมืองโบราณมาช้านาน ไม่ต่ำกว่าพันปี เมืองที่รู้จักกันดี คือเมืองแปบ อยู่บ