รอบเดือนกันยายน 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2563 3 กันยายน 2563  9 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ
   2 9 - 10 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563  16 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ
   3 15 - 17 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563 29 กันยายน 2563 อยู่ระหว่างตรวจข้อสอบ
   4 22 - 24 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563 เต็มแล้ว รอประกาศรายชื่อ


สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ใช้บริการจัดทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 13.00 สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฎิบัติงานของผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่1

รายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์เรื่องเกี่ยวกับการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์เรื่องเกี่ยวกับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อที่งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ด่วน (ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561)

รายชื่อนักศึกษา