Google search

Mic

เลอกวาเดาะ

เลอกวาเดาะ

เลอกวาเดาะ ตั้งอยู่ใน ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เขาแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิของชาวบ้านในบริเวณนี้ และยังมีการสร้างเจดีย์ที่

ประวัติอำเภอเมืองตาก

ประวัติอำเภอเมืองตาก

เมืองตากในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่มาก่อน ดังมี หลักฐานศิลปมอญปรากฏอยู่ที่อำเภอบ้านตาก มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในหัวเมืองที่มีอาย

พระบูชา

พระบูชา

ด้านหน้าตอกสลักไว้ว่า เสด็จฯทรงเททองหล่อ ณ.วัดเวฬุวัน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ๕ มีนาคม ๒๕๒๐ ความสูง 17 นิ้ว - หน้าตัก 9 นิ้ว ฐาน 12.5 นิ้ว ใต้ฐานกลวง

เมืองคณฑี : เมืองที่ถูกจารไว้ในจารึกสมัยสุโขทัย

เมืองคณฑี : เมืองที่ถูกจารไว้ในจารึกสมัยสุโขทัย

เมืองคณฑี ตั้งอยู่ในเขตตำบลคณฑี ริมฝั่งแม่น้ำปิงทางด้านตะวันออก เยื้องตรงข้ามกับวัดวังพระธาตุลงมาทางใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร แม้ไม่มีการตรวจพบร่องรอยขอ