Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

พระธาตุพญาหน่อกวิ้น

เมื่อประมาณ 200 - 300 ปีมาแล้ว มีพี่น้องกะเหรี่ยง 3 คน ซึ่งรวยมาก มีช้างเป็นกรรมสิทธิ์ถึง 280 เชือก มีอาชีพค้าไม้สักอยู่ในประเทศพม่า ได้ส

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้รับการจัดตั้งจากสภาตำบลคลองขลุง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเ

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ได้รับบริจาคที่ดินจากกำนันประสิทธิ์  วัฒนศิริจำนวน 35 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน โดยมีกำนันสมบูรณ์