Google search

Mic

วัดศรีโยธิน

วัดศรีโยธิน

หลวงพ่อศรีสรรเพชญ์วัดศรีโยธิน ที่วัดศรีโยธิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นวัดที่สร้างโดยรอ.ทำนอง โยธินธนสมบัติ ต่อมาท่านได้บวชและดำ

น้ำตกธารารักษ์

น้ำตกธารารักษ์

น้ำตกธารารักษ์ หรือน้ำตกผาชัน อยู่ในเขตบ้านเจดีย์โคะ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติเป็นน้ำตกขนาดเล็กมีชั้นเดียว มีลักษณะเป็นน้ำตกไหลลงมาจากหน้

ประเพณีการแข่งขันเรือพายโบราณ

ประเพณีการแข่งขันเรือพายโบราณ

งานประเพณีลอยกระทงสายและประเพณีแข่งเรือพายโบราณ  ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอบ้านตาก  จะมีการจัดกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน  โ

บ้านโฮ่ง ท่องเที่ยวชุมชนวิถีอินทรีย์

บ้านโฮ่ง ท่องเที่ยวชุมชนวิถีอินทรีย์

ชุมชนบ้านโฮ่ง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกพืชผักอินทรีย์ และด้วยลักษณะพื้นที่ของชุมชนที่มีเอกลักษ