Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

กระบวยสำริด

กระบวยสำริด ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒) พบในบริเวณบ้านศรีบุญส่ง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำเเพงเพชร นายนิเวศน์ มูลโมกข์ มอบให้

โต๊ะหมู่บูชาหินอ่อน แบบมีลิ้นชัก

โต๊ะหมู่บูชาหินอ่อนแบบมีลิ้นชัก พร้อมของแถมมากมายเช่นงาช้างหินอ่อน กระถางธูปหินอ่อน แจกันหินอ่อน เชิงเทียนหินอ่อน นอกจากนี้เรายังเป็นโรงงานผลิ

บ้านโบราณสมัยรัชกาลที่ 5

เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง รูปแบบไทยผสมตะวันตก ประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต เป็นบ้านของ พะโป้ คหบดีชาวพม่า ซึ่งมีอาชีพค้าไม้ที่บ