นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ

นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้ชม 571

[16.8778126, 98.877919, นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ ]

          นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2456 บิดาชื่อนางจั่น น้อยเจริญ มารดาชื่อนางบุญมา น้อยเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 96 ซอย 21 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่ออายุ7-8 ขวบได้ไปชมการเล่นหุ่นกระบอก "คณะแม่ตาด" จากอ่างทอง ซึ่งมาแสดงที่วัดมะเขือแจ้ เกิดชอบใจ ตาจันทร์จึงหาไม้มาแกะเป็นตัวเล็กๆให้เล่น ต่อมาพ่อแม่ไปกาญจนบุรี อยุธยา ก็ซื้อหุ่นกระบอกมาช่วย กันตบแต่งโดยมีนายจั่น ทำมือ นางสังวาลย์เขียนหน้าเขียนตา แต่งตัว แม่บุญมาเขียนบทด้วยการลอกเลียนจากคณะแม่ตาดผสมกับการสร้าง สรรคจากมันสมองของศิลปินผู้มีมันสมองเป็นเลิศ นางสังวาลย์ได้เริ่มเล่นหุ่นกระบอกอย่างจริงจังเมื่ออายุ 20 ปี โดยตั้ง "คณะสังวาลย์ศิลป์" ขึ้น อายุ 25 ปีแต่งงานกับจ.ส.ต.ชัยพฤกษ์ อิ่มเอิบ "คณะสังวาลย์ศิลป์"จะเล่นทั้งใน จังหวัดตากและใกล้เคียง และเมื่อระหว่างวันที่ 24-31 มีนาคม 2537 แสดงหน้าพระที่นั่งที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในงานมหกรรมหุ่นกระบอกไทย สำหรับในจังหวัดตากที่ขาดไม่ได้คืองานฉลอง รัฐธรรมนูญและงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปัจจุบันหุ่นกระบอกคณะสังวาลย์ศิลป์ก็ยังได้รับเชิญไปบ้างแต่ก็ไม่มากเหมือนสมัยก่อนเพราะนางสังวาลย์ชราภาพและไม่มี ผู้สืบทอด นางสังวาลย์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติตนอยู่ในความดีมีคุณธรรมอุทิศตนเพื่อการศึกษาและสังคมดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมด้านการแสดงเป็นที่น่ายกย่อง

เกียรติคุณที่ได้รับ

  1. เป็นผู้เชิดหุ่นกระบอกคนเดียวในจังหวัดตาก
  2. เป็นนักประดิษฐ์หุ่น  
  3. เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม  
  4. ได้รับวุฒิบัตรต่างๆที่ประกาศให้รู้คุณงามความดีที่ได้ทำแก่สังคม เช่น พ.ศ.2533 ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก- พ.ศ.2537 แสดงหน้าพระที่นั่ง เนื่องในงาน"มหกรรมหุ่นไทย"ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

คำสำคัญ : นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ บุคคลสำคัญ

ที่มา : https://anyflip.com/raskd/ejlj/basic

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2563). นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ . สืบค้น 24 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1826&code_db=610003&code_type=TK001

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1826&code_db=610003&code_type=TK001

Google search

Mic

นายอุดร ตันติสุนทร

นายอุดร ตันติสุนทร

อุดร ตันติสุนทร เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2476 เป็นบุตรของนายซ้งกี่ กับนางแจง ตันติสุนทร และเป็นพี่ชายของนายรักษ์ ตันติสุนทร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต และ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จังหวัดตาก ในปี 2512 – 2519  ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้มีผลงานในด้านการพัฒนาการเกษตร ช่วยให้เกษตกรมีรายได้เพิ่มขึ้ และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสะพานมิตรภาพไทย – พม่า

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 1,617

จอมพลถนอม กิตติขจร

จอมพลถนอม กิตติขจร

จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของนายพจน์ สารสิน จอมพลถนอม กิตติขจร ได้รับการซาวเสียงจากสภาผู้แทนราษฎรให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 10 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501 บริหารประเทศได้ 9 เดือนเศษก็ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ถึงแก่อสัญกรรม จอมพลถนอม กิตติขจร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 2,930

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงมีพระนามเดิมว่า “สิน” (ชื่อจีนเรียกว่า “เซิ้นเซิ้นซิน) พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 พระราชบิดาเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ชื่อ “นายไหฮอง” ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ”นางนกเอี้ยง” ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (สมเด็จพระธรรมราชาธิราชที่ 3) ซึ่งเจ้าพระยาจักรีได้ขอไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย ครั้นอายุ 5 ปี เจ้าพระยาจักรีได้นำไปฝากเรียนกับพระอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส (วัดคลัง) ทรงศึกษาหนังสือขอมและหนังสือไทยจนจบบริบูรณ์ ตลอดจนศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉาน ต่อมาเมื่ออายุครบ 13 ปี เจ้าพระยาจักรีได้นำตัวเด็กชายสิน ไปถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำราชการกับหลวงศักดิ์นายเวร ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยาจักรี เมื่อมีเวลาว่างจะศึกษาหาความรู้ กับอาจารย์ชาวจีน อาจารย์ชาวญวน และ อาจารย์ชาวแขก จนเชี่ยวชาญและสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วทั้ง 3 ภาษา

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 1,227

นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ

นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ

นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2456 บิดาชื่อนางจั่น น้อยเจริญ มารดาชื่อนางบุญมา น้อยเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 96 ซอย 21 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่ออายุ 7-8 ขวบได้ไปชมการเล่นหุ่นกระบอก "คณะแม่ตาด" จากอ่างทอง ซึ่งมาแสดงที่วัดมะเขือแจ้ เกิดชอบใจ ตาจันทร์จึงหาไม้มาแกะเป็นตัวเล็กๆให้เล่น

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 571