นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ

นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้ชม 493

[16.8778126, 98.877919, นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ ]

          นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2456 บิดาชื่อนางจั่น น้อยเจริญ มารดาชื่อนางบุญมา น้อยเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 96 ซอย 21 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่ออายุ7-8 ขวบได้ไปชมการเล่นหุ่นกระบอก "คณะแม่ตาด" จากอ่างทอง ซึ่งมาแสดงที่วัดมะเขือแจ้ เกิดชอบใจ ตาจันทร์จึงหาไม้มาแกะเป็นตัวเล็กๆให้เล่น ต่อมาพ่อแม่ไปกาญจนบุรี อยุธยา ก็ซื้อหุ่นกระบอกมาช่วย กันตบแต่งโดยมีนายจั่น ทำมือ นางสังวาลย์เขียนหน้าเขียนตา แต่งตัว แม่บุญมาเขียนบทด้วยการลอกเลียนจากคณะแม่ตาดผสมกับการสร้าง สรรคจากมันสมองของศิลปินผู้มีมันสมองเป็นเลิศ นางสังวาลย์ได้เริ่มเล่นหุ่นกระบอกอย่างจริงจังเมื่ออายุ 20 ปี โดยตั้ง "คณะสังวาลย์ศิลป์" ขึ้น อายุ 25 ปีแต่งงานกับจ.ส.ต.ชัยพฤกษ์ อิ่มเอิบ "คณะสังวาลย์ศิลป์"จะเล่นทั้งใน จังหวัดตากและใกล้เคียง และเมื่อระหว่างวันที่ 24-31 มีนาคม 2537 แสดงหน้าพระที่นั่งที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในงานมหกรรมหุ่นกระบอกไทย สำหรับในจังหวัดตากที่ขาดไม่ได้คืองานฉลอง รัฐธรรมนูญและงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปัจจุบันหุ่นกระบอกคณะสังวาลย์ศิลป์ก็ยังได้รับเชิญไปบ้างแต่ก็ไม่มากเหมือนสมัยก่อนเพราะนางสังวาลย์ชราภาพและไม่มี ผู้สืบทอด นางสังวาลย์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติตนอยู่ในความดีมีคุณธรรมอุทิศตนเพื่อการศึกษาและสังคมดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมด้านการแสดงเป็นที่น่ายกย่อง

เกียรติคุณที่ได้รับ

  1. เป็นผู้เชิดหุ่นกระบอกคนเดียวในจังหวัดตาก
  2. เป็นนักประดิษฐ์หุ่น  
  3. เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม  
  4. ได้รับวุฒิบัตรต่างๆที่ประกาศให้รู้คุณงามความดีที่ได้ทำแก่สังคม เช่น พ.ศ.2533 ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก- พ.ศ.2537 แสดงหน้าพระที่นั่ง เนื่องในงาน"มหกรรมหุ่นไทย"ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

คำสำคัญ : นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ บุคคลสำคัญ

ที่มา : https://anyflip.com/raskd/ejlj/basic

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2563). นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ . สืบค้น 29 พฤศจิกายน 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1826&code_db=610003&code_type=TK001

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1826&code_db=610003&code_type=TK001

Google search

Mic

นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ

นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ

นางสังวาลย์ อิ่มเอิบ เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2456 บิดาชื่อนางจั่น น้อยเจริญ มารดาชื่อนางบุญมา น้อยเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 96 ซอย 21 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่ออายุ 7-8 ขวบได้ไปชมการเล่นหุ่นกระบอก "คณะแม่ตาด" จากอ่างทอง ซึ่งมาแสดงที่วัดมะเขือแจ้ เกิดชอบใจ ตาจันทร์จึงหาไม้มาแกะเป็นตัวเล็กๆให้เล่น

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 493

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงมีพระนามเดิมว่า “สิน” (ชื่อจีนเรียกว่า “เซิ้นเซิ้นซิน) พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 พระราชบิดาเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ชื่อ “นายไหฮอง” ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ”นางนกเอี้ยง” ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (สมเด็จพระธรรมราชาธิราชที่ 3) ซึ่งเจ้าพระยาจักรีได้ขอไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย ครั้นอายุ 5 ปี เจ้าพระยาจักรีได้นำไปฝากเรียนกับพระอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส (วัดคลัง) ทรงศึกษาหนังสือขอมและหนังสือไทยจนจบบริบูรณ์ ตลอดจนศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉาน ต่อมาเมื่ออายุครบ 13 ปี เจ้าพระยาจักรีได้นำตัวเด็กชายสิน ไปถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำราชการกับหลวงศักดิ์นายเวร ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยาจักรี เมื่อมีเวลาว่างจะศึกษาหาความรู้ กับอาจารย์ชาวจีน อาจารย์ชาวญวน และ อาจารย์ชาวแขก จนเชี่ยวชาญและสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วทั้ง 3 ภาษา

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 881

จอมพลถนอม กิตติขจร

จอมพลถนอม กิตติขจร

จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของนายพจน์ สารสิน จอมพลถนอม กิตติขจร ได้รับการซาวเสียงจากสภาผู้แทนราษฎรให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 10 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501 บริหารประเทศได้ 9 เดือนเศษก็ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ถึงแก่อสัญกรรม จอมพลถนอม กิตติขจร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 2,257

นายอุดร ตันติสุนทร

นายอุดร ตันติสุนทร

อุดร ตันติสุนทร เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2476 เป็นบุตรของนายซ้งกี่ กับนางแจง ตันติสุนทร และเป็นพี่ชายของนายรักษ์ ตันติสุนทร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต และ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จังหวัดตาก ในปี 2512 – 2519  ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้มีผลงานในด้านการพัฒนาการเกษตร ช่วยให้เกษตกรมีรายได้เพิ่มขึ้ และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสะพานมิตรภาพไทย – พม่า

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 1,418