Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

 เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตอยู่ในเขตการปกครองของตำบลระหาน ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน จากมติที่ประชุมสภาตำบลระหาน เห

ขมิ้นเครือ

ขมิ้นเครือ

ต้นขมิ้นเครือ จัดเป็นพรรณไม้เลื้อยหรือไม้เถาเนื้อแข็ง ทุกส่วนเกลี้ยง ยกเว้นมีต่อมที่ใบ ลำต้นมีเนื้อไม้เป็นสีเหลือง เมื่อสับหรือฟันจะมียางสีเหล

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาด

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาด

จัดตั้งหรือยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาดใหญ่

เนื้อดินของพระเมืองกำแพงเพชร

เนื้อดินของพระเมืองกำแพงเพชร

เนื้อพระกำแพงเปรียบเทียบ ได้แก่ เนื้อทองคำ พระกำแพงสวยๆราคาแพงมาก สวยปานกลางแพงน้อยหน่อย ไม่สวยก็ยังแพงอยู่ดี พระกำแพงจึงได้ชื่อว่า กำ-แพง ไม่ว่าพร