Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

เพกา

เพกา

ลักษณะทั่วไป     ต้นเป็นพรรณไม้ยืนต้น ผลัดใบสูง ประมาณ 4 – 20 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีรูระบายอากาศ กระจัดกระจายทั่วไป

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตั้งอยู่บนถนนจรดวิถีถ่อง ศาลนี้แต่เดิมอยู่ที่วัดดอยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามกับตัวเมือง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๐ ชาวเมืองเห็นว่าศาลนั้นไม่สมพระเกียรติ จึงช่วยกัน

ฮักปิง

ฮักปิง

จุดเด่นของฮักปิง ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบก็คือเมื่อเดินเข้ามาในร้านจะพบกับต้นไม้ที่ร่มรื่นและเมื่อเดินลงมาถึงแม่น้ำปิงจะมีแพไว้นั่งแช่เท้าด้วยน้ำปิง