Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ตู้โชว์ของขนาดใหญ่

ตู้โชว์ของขนาดใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากไม้สักขัดเงา เหมาะสำหรับใส่ของโชว์ โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือชั้นบนและชั้นล่าง ส่วนของชั้นบน จะแบ่งอ

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งและเป็น เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย เดิมชื่อเขื่อนยันฮี ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๐๐ พระบาทสมเด็จพระเ

หมู

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้วรูป"หมู”ตามความเชื่อของจีน หมูเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ หมูจึงเป็นสื่อถึงความเป็นสิริมงคลต่าง ๆหมู เป็นสัญลั