Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วัลยา รีสอร์ท

วัลยา รีสอร์ท

วันลิยา รีสอร์ทเป็นที่พักที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่มีด้านหลังเป็นภูเขา ด้านหน้าติดกับศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้

ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา กำแพงเพชร

ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา กำแพงเพชร

ร้านก๋วยเตียวห้อยขา (ริมปิง) กำแพงเพชร บรรยากาศริมปิง ลูกค้าสามารถห้อยขา อากาสเย็นสบาย เวลาทานก็จะได้ชมบรรยากาศของแม่น้ำปิงพร้อมชมฝูงปลาแหวกว่ายไปม

รำแม่ศรี

แม่ศรีเป็นการละเล่นพื้นบ้านตามความเชื่อของชาวบ้านในเรื่องการเข้าทรง จากวรรณกรรมเรื่องทุ่งมหาราชของครูมาลัย ชูพินิจ ได้กล่าวถึงการรำแม่ศรี เพื่อคัดเ