Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

หูเสือ

หูเสือ

หูเสือเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำยอดหรือต้น ขึ้นได้ในทุกสภาพดิน เจริญเติบโตได้ดีในดินอุดมสมบูรณ์ที่มีอินทรีวัตถุสูง ชอบควา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชาหินอ่อน พร้อมของแถมมากมาย เช่น งาช้างหินอ่อน,กระถางธูปหินอ่อน,แจกันหินอ่อน,เชิงเทียนหินอ่อน ,กระถางถูปหินอ่อน,,งาช้างหินอ่อนหนึ่งคู่,แล

หนังตะลุง

หนังตะลุง

กำแพงเพชร จะมีวงหนังตะลุงระดับมืออาชีพ ….เหลือเชื่อเหลือเกิน ที่หมู่บ้านช่องลม..ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร มีสุดยอดฝีมือในการ