Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สารภี

สารภีไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบแผ่กว้าง เปลือกสีเทาหรือเทาปนน้ำตาล แตกล่อนเป็นสะเก

ข้าวกั๊นจิ๊น จังหวัดตาก

ข้าวกั้นจิ๊น เป็นอาหารไทใญ่ กั้นจิ๊นหรือปั้นจิ้นเป็นข้าวสวยคลุกเคล้ากับเลือดหมูและเนื้อหมูสด ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อย แล้วปั้นห่อด้

ประวัติอำเภอคลองลาน

คลองลานเมืองคนงาม  น้ำตกสวย  เต็มไปด้วยไม้สัก  อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมี  ของดีเครื่องเงิน อำเภอที่มีมรดกทางธรรมชาติและทิวทัศน