Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

โต๊ะรับประทานอาหารหินอ่อนสีเทา

โต๊ะรับประทานอาหารหินอ่อนสีเทา ขนาด 100 เซนติเมตร เก้าอี้หินอ่อน 5 ตัวและถาดหมุนกลางหนึ่งแผ่น โต๊ะหินอ่อนสีเทาพรานกระต่ายกลึงขึ้นรูปด้วยหินอ่อนสีเท

ครอบครัวอนุรักษ์ไทย

ครอบครัวอนุรักษ์ไทย

ในงานสงกรานต์อนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2551 เมื่อวันพุธที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2550 ณ ลานรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน หน้าศาลากลางจังหวัด

ผลไม้เชื่อม

ผลไม้เชื่อม

เป็นรูปแบบหนึ่งของการถนอมและแปรรูปอาหาร โดยวิธีการเพิ่มปริมาณน้ำตาลในผลไม้ และใช้ความร้อนทำให้สุก เพื่อให้เก็บไว้ได้นานและมีรสชาติอ