Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

คาถาลานเงินจารึก

คาถาลานเงินจารึก

คาถาลานเงินจารึก พบที่วัดพระบรมธาตุ ให้นิมนต์พระ (อาราธนาพระ) ใส่ศีรษะหรือออมใส่ในปาก อันตรายทั้งปวงหายสิ้นแล ถ้าจะเข้าณรงค์สงครามให้เอาพระใส่น้ำมั

การเข้าทรงนางด้งของลาวคั่ง

การเข้าทรงนางด้งของลาวคั่ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่สั่งสมมาช้านาน ถึงการนำอุดมการณ์แห่งความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่น ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกัน ในกลุ่มชนอย่างผาสุก มา

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี สำนักสงฆ์ เหมาะสำหรับกับการปฎิบัติธรรม 

โรงแรมเลิฟยู

โรงแรมเลิฟยู

โรงแรมเลิฟยู บริการห้องพักชั่วคราว รายวัน และรายเดือน ตอนเช้ามีบริการชา กาแฟ ขนมปัง ห้องพักเป็นห้องแอร์ มีห้องน้ำในตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ